Tijdschrift voor Infectieziekten

Het Tijdschrift voor Infectieziekten (TvI) verschijnt viermaal per jaar en wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan internist-infectiologen, kinderartsen, medisch microbiologen, dermatologen, neurologen, GGD-artsen, gynaecologen, arts-epidemiologen, geriaters, intensivisten, longartsen en reumatologen met interesse voor infectieziekten en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de eerder genoemde specialismen in Nederland.

Het TvI is een praktisch en informatief vaktijdschrift. Het doel van het tijdschrift is de lezer inzicht en overzicht te geven op medisch gebied. Dankzij het TvI is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de infectieziekten en direct aanverwante medische vakgebieden. De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd om een objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het TvI open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring door de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u onder Aanleveren van artikelen.

Voor artikelen uit TVI, klik links op de kaft of kijk op: www.tvionline.nl

Hoofdredactieraad

HOOFDREDACTEUR

Dr. A.H.E. Roukens, internist-infectioloog, afd. Infectieziekten, LUMC, Leiden

HOOFDREDACTIERAAD

Drs. L. Bank, arts-microbioloog, afd. Medische Microbiologie, Reinier de Graaf, Delft
Dr. V. Bekker, kinderarts-neonatoloog, Willem-Alexander Kinderziekenhuis, LUMC, Leiden
Dr. R.W. Bosboom, arts-microbioloog n.p.
Dr. A.P. van Dam, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie, Amsterdam UMC, Amsterdam en Streeklaboratorium GGD, Amsterdam
Dr. A.S.M. Dofferhoff, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, CWZ, Nijmegen
Drs. M. Gompelman, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, Elkerliek, Helmond
Dr. A. Goorhuis, internist, afd. Infectieziekten en Centrum voor Tropische Geneeskunde & Reizigersgeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
Dr. M.L. Grijsen, dermatoloog, Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford University Clinical Research Unit Indonesia, Jakarta, Indonesië
Dr. P.H.P. Groeneveld, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, Isala, Zwolle

Dr. M.C.C. Langenberg, aios M&G 2e fase, profiel infectieziektebestrijding GGD West-Brabant
Dr. F.N. Lauw, internist-infectioloog, afd. Interne Geneeskunde, MC Jan van Goyen, Amsterdam, en afd. Interne Geneeskunde, Alrijne, Leiderdorp
Dr. J.L.A.N. Murk, arts-microbioloog, Microvida, ETZ, Tilburg
Dr. C.C. Obihara, kinderarts-kinderinfectioloog/immunoloog, afd. Kindergeneeskunde, ETZ, Tilburg
Dr. S.E. van Roeden, internist-infectioloog i.o. en klinisch epidemioloog, afd. Interne Geneeskunde en Infectieziekten, UMC Utrecht, Utrecht
Dr. L. Slobbe, internist-infectioloog, Erasmus MC Instituut voor Tropische Ziekten, afd. Med. Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus MC, Rotterdam
Drs. R. Steingrover, arts-microbioloog, afd. Med. Microbiologie en Infectiepreventie, Sint Maarten Medical Center en Sint Maarten Medical Laboratory Services, Sint Maarten
Drs. I.N. Vlasveld, internist-infectioloog, Martini Ziekenhuis, Groningen
Dr. G.H.J. Wagenvoort, arts-microbioloog, Laboratorium voor Med. Microbiologie en Infectieziekten, Isala, Zwolle
Dr. L.J. Wammes, arts-microbioloog/parasitoloog, afd. Med. Microbiologie, LUMC, Leiden
Dr. M. Wegdam-Blans, arts-microbioloog, afd. Medische Microbiologie, UMC Utrecht, Utrecht
Dr. M.E. van Wolfswinkel, internist-infectioloog, afd. Med. Microbiologie, Infectieziekten en Infectiepreventie, Maastricht UMC+, Maastricht

Aanleveren van artikelen

Auteursinstructies


Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden.

Toestemming Portretrecht


Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.

Copyright


Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en co-auteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle co-auteurs en via mail of post naar ons toezenden.

Contact


Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.

 

ABONNEMENT?

Wilt u een abonnement op TvI aanvragen? Registreer u hier!