Nederlands Tijdschrift voor Oncologie

https://www.ariez.nl/project/ntvo/

Het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO) is het tijdschrift voor klinische na- en bijscholing van medisch specialisten werkzaam in de oncologie, onder meer internist-oncologen/medisch oncologen, gynaecologen, urologen, longartsen, hematologen, maag-darmartsen, neurologen en overige specialisten interne geneeskunde werkzaam binnen de oncologie, alsmede voor radiotherapeuten, oncologisch chirurgen en ziekenhuisapothekers met aandachtsgebied oncologie. Het tijdschrift verschijnt achtmaal per jaar en wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan alle praktiserende medisch specialisten en arts-assistenten in opleiding werkzaam binnen de oncologie in Nederland. Het NTVO is tevens het officiële wetenschappelijke orgaan en platform van SONCOS en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

Het NTvO is een praktisch en informatief tijdschrift. Het doel van het tijdschrift is de lezer inzicht en overzicht te geven op medisch gebied. Dankzij het NTvO is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van oncologie en aanverwante medische vakgebieden. De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd teneinde objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het NTvO open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u onder Aanleveren van artikelen.

Voor artikelen uit NTvO, klik links op de kaft of kijk op: www.ntvo.nl.

Hoofdredactieraad

HOOFDREDACTEUR

Mw. dr. E. van Meerten, internist oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam

 

 

HOOFDREDACTIERAAD

Dhr. dr. A.C.J. van Akkooi, melanoom- en sarcoomchirurg, AVL, Amsterdam
Mw. dr. A. Becker-Commissaris, longarts, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
Mw. dr. A.M. van Berkel, maag-darm-leverarts, Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
Dhr. prof. dr. R. de Bree, kno-arts/hoofd-halschirurg, UMCU Cancer Center, Utrecht
Dhr. dr. M.P.G. Broen, neuro-oncoloog, MUMC+, Maastricht
Dhr. dr. T. Dijkema, radiotherapeut, Radboudumc, Nijmegen
Dhr. dr. R. Cornelissen, longarts, ErasmusMC, Rotterdam
Mw. dr. N. Haj Mohammad, medisch oncoloog, UMCU, Utrecht
Mw. dr. L. Hol, maag-darm-leverarts, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Mw. dr. L. Heimans, internist-oncoloog, LUMC, Leiden
Prof. Dr. S.K. Krishnadath, maag-darm-leverarts, Universitair Ziekenhuis Antwerpen; Laboratorium voor experimentele geneeskunde en Kindergeneeskunde, universiteit Antwerpen, België

Dhr. dr. M.P.W. Intven, radiotherapeut, UMCU, Utrecht
Mw. dr. M. Kok, medisch oncoloog, AVL, Amsterdam
Dhr. dr. S.L. Koolen, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Dhr. dr. C.D. de Kroon, gynaecoloog-oncoloog, LUMC, Leiden
Mw. dr. M. Oonk, gynaecoloog-oncoloog, UMCG, Groningen
Mw. dr. E. van Meerten, internist oncoloog, Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam
Dhr. dr. N. Mehra, internist-oncoloog, Radboudumc, Nijmegen
Dhr. prof. dr. R.J.A. van Morselaar, uroloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
Dhr. prof. dr. C. Rosman, gastro-intestinaal oncologisch chirurg, Radboudumc, Nijmegen
Dhr. dr. J.P.M. Sedelaar, oncologisch uroloog, Radboudumc, Nijmegen
Dhr. prof. dr. M. Verheij, hoofd radiotherapie, Radboudumc, Nijmegen
Mw. dr. M. Vos, neuroloog, MCH – Medisch Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, Den Haag
dhr. dr. S.M. Willems, patholoog, UMCU, Utrecht
Dhr. dr. C.M. Zwaan, kinderoncoloog Prinses Máxima Centrum Utrecht en Erasmus MC Rotterdam
Mw. dr. M.H.M. Diekstra, Ziekenhuisapotheker/Klinisch Farmacoloog, Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie, Utrecht

Aanleveren van artikelen

Auteursinstructies


Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden.

Toestemming Portretrecht


Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.

Copyright


Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en co-auteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle co-auteurs en via mail of post naar ons toezenden.

Contact


Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.

 

ABONNEMENT?

Wilt u een abonnement op NTvO? Registreer u dan op ntvo.nl.

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.