Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (NTvH) verschijnt achtmaal per jaar en wordt via controlled circulation kosteloos aangeboden aan hematologen, internist-hematologen, kinderartsen, radiotherapeuten, transfusieartsen, laboratoriumartsen en internisten met als specialisme Vasculaire Geneeskunde en overige klinisch werkzame specialisten en arts-assistenten in opleiding binnen het vakgebied Hematologie in Nederland. Het NTvH is het officiële wetenschappelijk tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) en de HOVON.

Het NTvH is een praktisch en informatief vaktijdschrift. Het doel van het tijdschrift is de lezer inzicht en overzicht te geven op medisch gebied. Dankzij het NTvH is men snel en op goed toegankelijke wijze op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van de Hematologie en direct aanverwante medische vakgebieden. De inhoud komt tot stand door een onafhankelijke redactieraad en wordt gerefereerd teneinde objectieve informatieverstrekking te waarborgen.

Vanzelfsprekend staat het NTvH open voor spontane bijdragen van lezers. Spontaan ingezonden bijdragen of referaten kunnen – na beoordeling en goedkeuring van de hoofdredactieraad – worden geplaatst. Meer informatie hierover vindt u onder Aanleveren van artikelen.

Voor artikelen uit NTvH, klik links op de kaft of kijk op: www.ntvh.nl.

Hoofdredactieraad

HOOFDREDACTEUR

dr. C.W. Choi, internist-hematoloog, UMCG, Groningen

 

VICEHOOFDREDACTEUR

dr. T. Netelenbos, internist-hematoloog en transfusiespecialist, HagaZiekenhuis, Den Haag

HOOFDREDACTIERAAD

dr. M. Belderbos, groepsleider en kinderoncoloog, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht
dr. A. Broijl, Internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam
dr. D. Claushuis, aios Interne geneeskunde, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
dr. M.F. Corsten, Internist-hematoloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
dr. M. van Gelder, internist-hematoloog, Maastricht UMC+
dr. F.C.J.I. Heubel-Moenen, internist-hematoloog, Maastricht UMC+
prof. dr. P.M. Hoogerbrugge, kinderarts, Prinses Máxima Centrum, Utrecht
drs. E.J. Huijssen-Huisman, kinderarts-hematoloog, Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam

dr. M. Jak, internist-hematoloog, MS Hematologie, UMC Utrecht
dr. P.A. Kramer, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
dr. M.T. Kuipers, internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
dr. M.D. Levin, internist-hematoloog, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
drs. H.S. de Lil, internist-hematoloog, Máxima MC, Veldhoven
dr. E. Nur, internist-hematoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
dr. D. te Raa, internist-hematoloog, Gelderse Vallei, Ede
dr. B.A. van der Reijden, moleculair bioloog, Radboudumc, Nijmegen
dr. A.W. Rijneveld, internist-hematoloog, Erasmus MC, Rotterdam
dr. S.E.M. Schols, internist-hematoloog, Radboudumc, Nijmegen
dr. F.O.B. Spoelstra, radiotherapeut-oncoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam
dr. L. Th. Vlasveld, internist-hematoloog, tot juni 2019 Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag; gepensioneerd
dr. L.F.D. van Vulpen, Internist-hematoloog, UMCU, Utrecht

Aanleveren van artikelen

Auteursinstructies


Deze auteursinstructies geven een gedetailleerd overzicht van de eisen die per rubriek van het tijdschrift gesteld worden.

Toestemming Portretrecht


Wanneer u als auteur een artikel indient met foto’s, scans of video’s van een patiënt dan graag dit toestemmingsformulier portretrecht uitprinten en getekend (door uzelf en de patiënt) aan ons retour zenden.

Copyright


Bent u auteur van een artikel? Dan dient u (en co-auteurs) de auteurs-/IE-rechten over te dragen aan Ariez. Graag dit formulier voor overdracht hiervan uitprinten, zelf tekenen en laten ondertekenen door alle co-auteurs en via mail of post naar ons toezenden.

Contact


Een vraag, opmerking of meer informatie ontvangen?
Neem contact met ons op.

 

ABONNEMENT?

Wilt u een abonnement op NTvH? Registreer u dan op ntvh.nl.