The Journal of Neurology & Neurosurgery

The Journal of Neurology & Neurosurgery is a peer-reviewed scientific journal dedicated to educate specialists within the field of neurology and neurosurgery by profiding specialists with accurate, peer-reviewed information targeted to day-to-day clinical practice.

The Journal of Neurology and Neurosurgery is the official scientific journal of the Dutch Society for Neurology (http://www.neurologie.nl/), the Dutch Society of Neurosurgeons (http://www.nvvn.org/) and the Society of Flemish Neurologists (http://www.vlaamseneurologen.be).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Number of issues published each year: 6

Independent Editorial Board:

J. Killestein, neuroloog, PhD, MD, VUmc, Amsterdam
G.J. Groeneveld, neuroloog, PhD, MD, VUmc, Amsterdam
D.R. Buis, neurochirurg, PhD, MD, AMC, Amsterdam
A. Van Dycke, neuroloog, PhD, MD, AZ Sint-Jan Brugge, België
M. Engelen, PhD, MD, AMC, Amsterdam
H. Koppen, neuroloog, MD, Hagaziekenhuis, Den Haag
V.I.H. Kwa, neuroloog, PhD, MD, OLVG, Amsterdam
R. Lemmens, neuroloog,, PhD, MD, Katholieke Universiteit, Leuven, België
W.A. Moojen, neurochirurg, PhD, MD, LUMC, Den Haag
R. van Oostenbrugge, neuroloog, professor in Neurology, MUMC, Maastricht
J. Overdijk, neuroloog,, MD, IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel
W.C.T.M. Pijpers, neuroloog, PhD, MD, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaege, Heeze
B. Post, neuroloog, PhD, MD, Radboudumc, Nijmegen
M.C. de Rijk, neuroloog, PhD, MD, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
A.H.C.M.L. Schreuder, neuroloog, MD, Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
M. Seelen, neuroloog i.o., PhD, MD, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
I. Smets, neuroloog i.o., MD, Universitair Ziekenhuis Leuven, België
M.J. Titulaer, neuroloog, PhD, MD, Erasmus MC, Rotterdam
R.J. Vermeulen, kinderneuroloog, PhD, MD, UMC, Maastricht
S. De Vleeschouwer, neurochirurg, professor in Neurosurgery, UZ Leuven, België
A.F.J.E. Vrancken, neuroloog, PhD, MD, UMC, Utrecht
M. Wagemakers, neurochirurg, MD, UMC, Groningen


The Journal of Neurology & Neurosurgery

Order your personal try-out copy
(for doctors in The Netherlands only)

TNN TOPARTIKEL Assistentenprijs

Search articles

Back